در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 26 پیام های آسمانی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 26 پیام های آسمانی هشتم

1- غفار یعنی چه؟ چرا خداوند با این صفت شناخته می شود؟

یعنی بسیار آمرزنده – زیرا خداوند بخشایشگر، نه تنها خطاهای کوچک، بلکه همه گناهان و حتی اشتباهات متعدد بندگانش را نیز می آمرزد. فقط کافی است بنده ای از کار زشتش پشیمان شود و تصمیم به ترک آن بگیرد و اعمال شایسته انجام دهد خداوند وعده آمرزش به همه گناهکاران داده است.

2- گذشت از خطاهای دیگران چه فایده ای برای انسان دارد؟

الف) انسان رنگ و بوی صفت الهی را به خود می گیرد.

ب) موجب خشنودی خداوند می شود.

ج) انسان از رحمت بیشتر الهی بهره مند می گردد.

د) انسان را در میان مردم عزیز و سربلند می سازد.

3- توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است.

زمانی که فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است و از انجام آن پشیمان شده و یا از روی جهالت و نادانی ظلمی به ما کرده است، گذشت ما موجب اصلاح رفتارش می شود. در این شرایط گذشت شایسته است.