در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 29 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 29 پیام های آسمانی نهم

1- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم؛ اما آن کارها را انجام نمی‌دهیم؟

علم و شناخت مانند چراغی است که راه را نشان می‌دهد. اما داشتن این چراغ، به تنهایی در انسان انگیزه لازم را برای رفتن به سمت آن راه ایجاد نمی‌کند، بلکه این ایمان است که بر انگیزاننده و محرک ما برای رفتن به سمت عمل است.

2- دو مورد از راه‌های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.


1- تفکر پیرامون آیات خدا در گستره هستی


2- یاد و ذکر خداوند

3- مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انسان‌های مؤمن از آرامش روحی برخوردار باشند، چیست؟

کسی که به خدا ایمان دارد، مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا بلکه در نزد خدا جست‌وجو می‌کند و برای همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمی‌شوند.