در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 46 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 46 پیام های آسمانی هفتم

1) چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

به دلیل آن که قبلا در آن جزیره برای خود قصر بزرگ و زیبایی در میان باغی آماده کرده بود و عده‌ی زیادی در آن جزیره منتظر او بودند.
2) مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

برای کافران و بدکاران؛ زیرا تمام زندگی خود را به خوش‌گذرانی و تفریح در دنیا می‌گذرانند و برای سفر خود توشه‌ای آماده نمی‌کنند. آنها اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند، زیرا می‌دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی‌ها و سرآغاز سختی‌ها است.

3) حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

عده‌ای در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند [لذا خوشحال هستند]؛ چرا که می‌دانند در زندگی جدید خود نیز، در آرامش و راحتی به سر خواهند برد.