در این نوشته با جواب خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام های آسمانی نهم همراه شما هستیم.

جواب خودت را امتحان کن صفحه 62 پیام های آسمانی نهم

1. چه چیزی باعث شد تا امام مهدی (عج) به دستور خداوند از نظرها غائب شود؟

به دستور خداوند از نظرها پنهان شد تا در زمان و شرایطی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد، ظهور کند.

2. توضیح دهید چرا مردم باید از فتوای فقها پیروی کنند؟

زیرا ولی فقیه اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبّر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی، از تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند و نمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورات خدا شوند.

3. سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمه اللّه علیه را بیان کنید.

1) خلوص نیّت در دشمنی با ابر قدرت ها 2) عابدی شب زنده دار 3) سیاستمداری آگاه