در این نوشته با جواب خودرابیازمایید صفحه 51 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خودرابیازمایید صفحه 51 شیمی یازدهم

جدول رو به رو، سرانۀ مصرف سالانه برخی مواد خوراکی را نشان می دهد. با توجه به آن، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب خودرابیازمایید صفحه 51 شیمی یازدهم
جواب خودرابیازمایید صفحه 51 شیمی یازدهم


الف) دیابت بزرگسالی یکی از بیماری های شایع در ایران است. مصرف بی رویۀ کدام مواد در گسترش این بیماری نقش دارد؟

برنج – شکر – نان

ب) گوشت قرمز و ماهی افزون بر پروتئین، محتوی انواع ویتامین و مواد معدنی است. چه پیشنهادهایی برای گنجاندن آنها در برنامۀ غذایی خانواده خود دارید؟

بسته به دانش آموز متفاوت است. به عنوان مثال: با تنوع بخشیدن به غذاهای حاوی گوشت با حذف خرج های غیر ضرور

پ) شیر و فراورده های آن، منبع مهمی برای تأمین پروتئین و به ویژه کلسیم است. کارشناسان تغذیه بر مصرف مناسب آنها برای پیشگیری و ترمیم پوکی استخوان تأکید دارند.
اگر شما یک مدیر تصمی مگیرنده در کشور باشید، چه راهکارهایی برای افزایش مصرف آنها ارائه می کنید؟

کاهش قیمت بر اساس پرداخت یارانه، توزیع آن در مدارس و محل کار کارمندان، فرهنگ سازی و تشویق خانواده ها به مصرف شیر با برنامه سازی و…

ت) کارشناسان تغذیه بر مصرف حبوبات مانند نخود، لوبیا، عدس و… در برنامۀ غذایی پیشنهادی برای افزایش مصرف آنها دارید؟

سوال باز پاسخ است و بسته به دانش آموز متفاوت است به طور مثال : با تنوع بخشیدن به غذاهای حاوی حبوبات استفاده از حبوبات در کنار سالادها و یا عصرانه خانواده