جواب خود ارزیابی صفحه ۱۲۱ فارسی نهم

در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه ۱۲۱ فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۲۱ فارسی نهم

۱. چرا شاعر می گوید: انسان باید دشمن هم داشته باشد؟

تا گاهی از افکار و اندیشه ها و کارهای آمّی انتقاد کند و انسان را از خطا و غرور دور کند.

۲. چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟

زیرا که ارباب انسان شود او را به حرص و طمع و کارهای ناشایست وا می دارد ولی اگر خدمت گزار

باشد، می تواند بسیاری از نیازها و خواسته های انسان را بر آورده کند.

۳. اگر شما جای شاعر بودید، برای دوستانتان چه آرزوهای دیگری داشتید؟

بر عهده دانش آموز

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه