در این نوشته با جواب خود ارزیابی صفحه 33 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود ارزیابی صفحه 33 فارسی هشتم

1-برترین و گرامی ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین ها چیست؟

اندیشه و طرز تفکر آنها، خرد و فرهنگ، تاریخ کهن

2-دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

1) امیر کبیر که برای استقلال کشور تلاش فراوانی کرد.

2) شهید مهدی باکری،شهید همت، شهید بابایی که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست نا اهلان نرسد.

3) آرش کمانگیر که جان خود را در تیر گذاشت و تیر را پرتاب کرد.

3-به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

1) با حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال آن به نسل های آینده

2) اجرای عملی فرهعنگ و ادب فارسی

3) آموزش، یاددهی و یادگیری

4- شناساندن آن به دیگر ملل و…

گام به گام قسمت های دیگر درس ارمغانِ ایران

برچسب شده در: