آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ علوم نهم

19

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ علوم نهم

۱) از واکنش فلز سدیم با گاز فلوئور سدیم فلوئورید به دست می‌آید. با توجه به نمادهای شیمیایی ۹F و ۱۱Na به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف) آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

 جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ علوم نهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ علوم نهم

ب) کدام یک با از دست دادن الکترون به ذره‌ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می‌شود؟ 

 اتم سدیم تبدیل به یون مثبت سدیم (+Na) می‌شود.

پ) کدام یک با گرفتن الکترون به ذره‌ای با مدار ۸ الکترونی تبدیل می‌شود؟ 

اتم فلوئور تبدیل به یون منفی فلوئورید می­‌شود.

ت) تعداد بارهای الکتریکی ذره‌های سازندهٔ سدیم فلوئورید را مشخص کنید. 

یون مثبت سدیم دارای ۱ عدد بار الکتریکی مثبت و یون منفی فلوئورید نیز دارای ۱ عدد بار الکتریکی منفی می باشند.

ث) آیا ترکیب یونی سدیم فلورید در مجموع خنثی است؟ به چه دلیل؟ 

بله خنثی است – زیرا به تعداد یون های منفی، یون های مثبت وجود دارد.

پاسخ دوم: بله، زیرا میزان بار الکتریکی مثبت و منفی آن برابر می‌­باشد.

۲. با توجه به آرایش الکترونی اتم های فلز منیزیم و اکسیژن، ذره های سازنده منیزیم اکسید را مشخص کنید.

image 11

ذرات سازنده منیزیم اکسید دو یون منیزیم Mg+2 و یون اکسید O-2 هستند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها