جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۱ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۱ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۱ شیمی دهم

۱) اگر ۱۹۰ گرم سدیم نیترات را در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد درون ۲۰۰ گرم آب بریزیم، پس از تشکیل محلول سیر شده :

آ) چند گرم محلول به دست می آید؟

در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد انحلال پذیری سدیم نیترات برابر با ۹۲ گرم است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 101 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۱ شیمی دهم

ب) چند گرم سدیم نیترات در ته ظرف باقی میماند؟

در واقع حداکثر ۹۲ گرم از آن در ۱۰۰ گرم آب حل می شود و در این دما ۱۹۲ گرم محلول سیر شده سدیم نیترات پدید می آورد لذا حداکثر ۱۸۴ گرم سدیم نیترات در ۲۰۰ گرم آب حل می شود و ۳۸۴ گرم محلول سیر شده حاصل می شود. با این توصیف ۶ گرم (۱۹۰ – ۱۸۴ = ۶) سدیم نیترات جامد در ته ظرف باقی میماند.

۲) اغلب سنگ های کلیه از رسوب برخی نمک های کلسیم دار درکلیه ها تشکیل می شوند.

آ) مقدار این نمک ها در ادرار افراد سالم از انحلال پذیری آنها کمتر است یا بیشتر؟ چرا؟

چون در کلیه افراد سالم نمک های کلسیم دار (سازنده سنگ کلیه) ته نشین نمی شود پس مقدار این نمک ها در ادرار این افراد از انحلال پذیری آن ها در دمای ۳۷ درجه کمتر بوده و در نتیجه محلول سیر نشده است.

ب) در افرادی که به تشکیل سنگ کلیه مبتلا می شوند، مقدار این نمک ها در ادرار از انحلال پذیری آنها کمتر است یا بیشتر؟ چرا؟

بیشتر است چون در کلیه این افراد نمک های کلسیم دار ته نشین می شود و در واقع مقدار این نمک ها در ادرار این افراد بیش از انحلال پذیری آن هاست و اضافی آن به صورت رسوب یا شن و در نهایت سنگ در می آید. (مصرف مداوم آب می تواند مانع تشکیل سنگ کلیه شود.)

۳) شیمی دان ها مواد حل شونده جامد را براساس انحلال پذیری در آب و دمای معین به صورت زیر دسته بندی می کنند:

جواب خود را بیازمایید صفحه 101 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۱ شیمی دهم

هر یک از ترکیب های جدول ١ را در این دسته بندی جای دهید.

مواد محلول: شکر؛ سدیم نیترات و سدیم کلرید

مواد کم محلول: کلسیم سولفات

مواد نامحلول: نقره کلرید و باریم سولفات

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه