جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم

شکل زیر فرمول ساختاری و مدل فضا پرکن را برای نوعی پاک کننده غیرصابونی نشان می دهد. با توجه به آن به پرسشها پاسخ دهید

image 175

آ) بخش های آب دوست و آبگریز آن را مشخص کنید .

جواب خود را بیازمایید صفحه 11 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم

ب) شباهتها و تفاوتهای این ماده را با صابون بنویسید .

شباهت : همانند صابون دارای یک بخش قطبی و یک بخش ناقطبی است .

تفاوت ها : در بخش ناقطبی افزون بر زنجیر هیدروکربنی دارای حلقه بنزنی است . در بخش قطبی به جای aNCOO– دارایOS-aNاست .

پ) توضیح دهید که چگونه این ماده لکه های چربی را هنگام شست وشو با آب از بین می برد .

همانند صابون دارای مولکول های دو بخشی است ، از سر قطبی در آب و از سر ناقطبی با مولکول های چربی در ارتباط است . به این ترتیب می تواند همانند پلی میان مولکول های آب و چربی عمل کند ، روندی که به تدریج لکه های چربی را می زداید .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه