در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 110 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 110 شیمی دوازدهم

با توجه به شکل زیر که قیمت تقریبی نفت خام و چند فراورده نفتی را نشان می دهد به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 110 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 110 شیمی دوازدهم

آ) جدول زیر را کامل کنید.

image 268

ب) درباره جمله زیر گفتگو کنید

«به کارگیری فناوری و تبدیل مواد خام به مواد فراوری شده ، سبب رشد و بهره وری اقتصاد یک کشور می شود»

از آنجایی که برای تبدیل مواد خام و اولیه به مواد فراوری شده، نیاز به استفاده از فناوری وجود دارد، در اختیار داشتن دانش تبدیل مواد به یکدیگر سبب می‌شود تا هزینهٔ تمام شده برای تولید محصول فناوری شده کمتر شود.

از طرفی چون قیمت مواد فراوری شده نسبت به مادهٔ خام اولیه همواره بیشتر است، هر کشوری که بتواند با کمک گرفتن از دانش و دستگاه‌ها به طور کلی با به کار‌گیری فناوری مواد خام را به مواد فراوری شده تبدیل کند می‌تواند محصولات جدید خود را با قیمت بالاتری در بازارهای جهانی به فروش برساند و از این طریق به رشد اقتصادی خود کمک شایانی کند. همچنین لازم نیست که محصولات فراوری شده را از کشورهای دیگر به قیمت بالا خریداری کند.