جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم

۱) در کدام شرایط زیر لباس های نخی زودتر پوسیده می شوند؟ چرا؟
الف) محیط سرد و خشک                       ب) محیط گرم و مرطوب

پلی آمیدها و پلی استر در محیط گرم و مرطوب با آب واکنشمی دهند و به مونومرهای سازنده تبدیل می شوند. با شکستن این پیوند ها، استحکام الیاف پارچه کم شده و تار و پود آن به سادگی گسسته می شود.

۲) چرا استفادۀ بی رویه از شوینده ها در شستن لباس ها سبب پوسیده شدن سریع تر آنها می شود؟

اسید ها و بازهای موجود در شوینده ها باعث افزایش سرعت آبکافت می شوند

۳) اگر لباس ها را برای مدت طولانی در محلول آب و شوینده قرار دهید، بوی بد و نافذی پیدا می کنند. توضیح دهید چه رخ می دهد؟

به دلیل ایجاد شدن اسید و الکل حاصل از آبکافت بوی بد ایجاد می شود

۴) برای شستن تمیزتر لباس ها از شوینده ها و سفیدکننده ها استفاده می کنند. اگر سفیدکننده ها را به طور مستقیم روی لباس بریزند، رنگ لباس در محل تماس به سرعت از بین می رود. اما اگر سفیدکننده را در آب بریزید سپس لباس را درون محلول فرو ببرید، تغییر محسوسی در رنگ لباس ایجاد نمی شود. چرا؟

هنگامی که سفید کننده مستقیم روی لباس ریخته می شود به دلیل غلظت بالا سرعت واکنش انجام شده بیشتر است

۵) لباس های پلی استری در اثر عوامل محیطی در طول زمان پوسیده می شوند. این پوسیده شدن به معنی شکستن پیوندهای استری و سست شدن تار و پود لباس است. جدول صفحۀ بعد داده های مربوط به واکنش تجزیۀ یک نوع استر را در حضور اسید نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

جواب خود را بیازمایید صفحه 117 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم

الف) نمودار تغییر غلظت استر برحسب زمان را رسم کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 117 شیمی یازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم

ب) سرعت متوسط تجزیۀ استر در بازۀ زمانی صفر تا ۳۰ ثانیه چند مول بر لیتر بر ثانیه است؟

image 522
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱۷ شیمی یازدهم

پ) سرعت واکنش در کدام بازه زمانی بیشتر است؟ چرا؟
صفر تا ۲۰ ثانیه                              ۶۰ تا ۹۰ ثانیه

۰ تا ۲۰ – در این بازه شیب نمودار بیشتر است. در اغلب واکنش ها ابتدا که غلظت واکنش دهنده ها بیش تر است سرعت بیشتر است و با گذشت زمان از غلظت مواد واکنش دهنده کاسته شده و در نتیجه سرعت واکنش کم می شود

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه