آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ شیمی دهم

19 1

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۹ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۱۹ شیمی دهم

۱) با استفاده از ۱molAl = 27gAl و ۱molS = 27gS و عامل های تبدیل مناسب حساب کنید :

آ) ۵ مول آلومینیم چند گرم جرم دارد؟

$$۵molAl\times \frac{26gAl}{1molAl}=135Al$$

ب) ۰/۰۸ گرم گوگرد چند مول گوگرد است؟

$$۰/۰۸molS\times \frac{32gS}{1molS}=2/56gS$$

۲) دانش آموزی برای تعیین تعداد اتم های موجود در ۲/۰ مول فلز روی، محاسبه زیر را به درستی انجام داده است. هر یک از جاهای خالی را پرکنید.

image 8

۳) حساب کنید ۱۰۲۰´۹/۰۳ اتم مس، چند مول و چند گرم مس است؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 19 شیمی دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها

  • Ali

    ببخشیدا مگه سوال گرم رو نداده پس چرا نوشتی مول واقعا که میاین با مطالب غلط ما رو گیج میکنید میرید

  • M

    اصن سوال گرم داده مول میخواد بعد تو مول و تبدیل به گرم میکنی؟