جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم

نمودار زیر توزیع جمعیت جهان را براساس امید به زندگی آنها در دوره‌های زمانی گوناگون نشان می‌دهد.

جواب خود را بیازمایید صفحه 2 شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم

آ) با توجه به نمودار، جدول زیر را برای گستره سنی ۴۰ تا ۵۰ سالگی کامل کنید.

دورۀ زمانی۱۳۳۰ – ۱۳۳۵۱۳۶۵ – ۱۳۷۰۱۳۹۰ – ۱۳۹۵
درصد جمعیتحدود %۳۲حدود %۷حدود %۱

ب) در دورۀ زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵، امید به زندگی برای چند درصد از مردم جهان در بین ۴۰ تا ۵۰ سال بوده است؟

 ۳۲ درصد


پ) در دورۀ زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا در حدود چند سال است؟

 ۶۰ تا ۷۰ درصد

ت) با گذشت زمان، امید به زندگی در سطح جهان افزایش یافته است یا کاهش؟ توضیح دهید.

افزایش یافته، همان‌طور که در نمودار دیده می‌شود، با گذشت زمان امید به زندگی به سال‌های بیشتری افزایش یافته است که نشان‌دهندهٔ ارتقای سطح دانش و آگاهی مردم، سلامت و بهداشت جامعه، سلامت محیط زیست، و تغذیه و … است.

ث) امروزه امید به زندگی برای بیشتر مردم دنیا، در حدود چند سال است؟

 ۷۰ تا ۸۰ سال

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه