آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ شیمی دهم

23 1

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۳ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۳ شیمی دهم

طیف نشری خطی زیر از یک عنصر تهیه شده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

با بررسی طیف‌های نشان داده شده در زیر، مشخص کنید که طیف نشری بالا به کدام عنصر تعلق دارد؟ چرا؟ 

اتم هیدروژن، زیرا الگوی طیف نشر خطی آن منطبق بر طیف نشر خطی هیدروژن است.

جواب خود را بیازمایید صفحه 23 شیمی دهم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه