جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۶ علوم هشتم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۶ علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۶ علوم هشتم

عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد که عدد جرمی آن ها به ترتیب برابر ۱، ۲ و ۳ است. نماد شیمیایی این سه ایزوتوپ را به همراه عدد اتمی و عدد جرمی آن ها بنویسید.

اولی : عدد اتمی : ۱ و عدد جرمی :۲  

دومی : عدد اتمی : ۱ و عدد جرمی :۳  

سومی : عدد اتمی : ۱ و عدد جرمی :۴  

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه