جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم

1- آرایش الکترونی اتم‌های داده شده را در جدول زیر بنویسید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم

2- داده‌های طیف سنجی نشان می‌دهد که آرایش الکترونی برخی اتم‌ها از قاعدۀ آفبا پیروی نمی‌کند؛ برای نمونه هر یک از اتم‌های کروم و مس در بیرونی‌ترین زیر لایۀ خود تنها یک الکترون دارد. آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه