آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دهم

32

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۲ شیمی دهم

۱- آرایش الکترونی اتم‌های داده شده را در جدول زیر بنویسید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 32 شیمی دهم

۲- داده‌های طیف سنجی نشان می‌دهد که آرایش الکترونی برخی اتم‌ها از قاعدۀ آفبا پیروی نمی‌کند؛ برای نمونه هر یک از اتم‌های کروم و مس در بیرونی‌ترین زیر لایۀ خود تنها یک الکترون دارد. آرایش الکترونی این دو اتم را رسم کنید.

$$_{۲۴}Cr:1{{s}^{2}}/2{{s}^{2}}2{{p}^{6}}/3{{s}^{2}}3{{p}^{6}}/4{{s}^{1}}3{{d}^{4}}$$

$$_{۲۹}Cu:1{{s}^{2}}/2{{s}^{2}}2{{p}^{6}}/3{{s}^{2}}3{{p}^{6}}/4{{s}^{1}}3{{d}^{10}}$$

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه