جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

1- آ) با مراجعه به جدول دوره ای عنصرها، جدول زیر را کامل کنید.

نماد عنصر3Li8O10Ne14Si20Ca27Co35Br
شمارۀ گروه۱۱۶۱۸۱۴۲۹۱۷
شمارۀ دوره۲۲۲۳۴۴۴

ب) جدول زیر را کامل کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

پ) از روی آرایش الکترونی اتم هر عنصر می‌توان موقعیت آن را در جدول تعیین کرد، برای این منظور:


* شمارۀ بیرونی‌ترین لایه را با شمارۀ دوره این عنصرها مقایسه کنید. از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


شماره دوره همان شماره لایه ظرفیت است. عناصری که آرایش الکترونی آنها به ( 3d ) ختم می‌شود در دوره‌ی چهارم جای دارند.


* شمارۀ گروه کدام عنصرها با تعداد الکترون‌های ظرفیت آنها برابر است؟ 

جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

 
* شمارۀ گروه کدام عنصرها با تعداد الکترون‌های ظرفیت آنها برابر نیست؟ در این حالت بین شمارۀ گروه و تعداد الکترون‌های ظرفیت چه رابطه‌ای هست؟ توضیح دهید.


عناصری که زیر لایه (s و d) آنها در حال پر شدن است شماره‌ی گروه با تعداد الکترون‌های ظرفیتی آنها برابر است
عناصری که زیر لایه (p) آنها در حال پر شدن می‌باشد با اضافه کردن عدد 10 بر تعداد الکترون‌های ظرفیتی می‌توان به شماره‌ی گروه این عناصر پی برد.


* برای عنصرهای دستۀ d، شمارۀ دوره و گروه را چگونه می‌توان از روی آرایش الکترونی به دست آورد؟ توضیح دهید.


عناصر دسته‌ی (d) دارای شماره‌ی دوره ( n+1 ) هستند. برای مثال اگر آرایش الکترونی زیر لایه به 3d7 ختم شود

  دوره آن عبارت است از (4=1+3) و برای به دست آوردن شماره گروه می‌توان تعداد الکترون ظرفیت را منظور کرد (به جز عناصر کروم و مس که دارای آرایش الکترونی استثناء بوده و به ترتیب در گروه‌های 6 و 11 جدول تناوبی جای دارند.


جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

۳- عنصرهای جدول دوره‌ای را می‌توان در چهار دسته به صورت زیر جای داد:

جواب خود را بیازمایید صفحه 33 و 34 شیمی دهم

اساس این دسته بندی را توضیح دهید.


عناصر جدول تناوبی در چهار دسته‌ی  s, p , d , f قرار می‌گیرند. طبق اصل آفبا، بر اساس آرایش الکترونی لایه ظرفیت و بیرونی‌ترین زیرلایه، اتم‌ها را در دوره و گروه‌های مشخص طبقه بندی می‌کنند. عناصری که در هر گروه از جدول قرار دارند دارای آرایش الکترونی لایه ظرفیت مشابهی هستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه