آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴ شیمی دوازدهم

4

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۴ شیمی دوازدهم رشته ریاضی و تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴ شیمی دوازدهم

جدول زیر را کامل کنید و در هر مورد دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

نام مادهفرمول شیمیاییمحلول در آبمحلول در هگزان
اتیلن گلیکول (ضدیخ)CH2OHCH2OH ×
نمک خوراکیNaCl ×
بنزینC8H18×
اورهCO(NH2)2 ×
روغن زیتونC75H104O6 ×
وازلینC25H52 ×

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه