جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ و ۴۳ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۲ و ۴۳ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 42 و 43 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 42 و 43 علوم نهم

1) رکورد جهانی دوی 100 متر مردان، 9/85 ثانیه و در اختیار اوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد به دست آمده را توضیح دهید.

پاسخ: مفهوم فیزیکی: این دونده در هر ثانیه به طور متوسط 10/43 متر بر ثانیه دویده است.

100 ÷ 9/58 = 10/43 m/s = تندی متوسط

2) کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای تندی است که معمولاً برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر1000m و هر ساعت برابر 3600s است، نشان دهید یکاهای km/h و m/s به صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می‌شوند.

جواب خود را بیازمایید صفحه 42 و 43 علوم نهم
جواب خود را بیازمایید صفحه 42 و 43 علوم نهم

3- شکل زیر نقشهٔ جزیره ابوموسی را واقع در خلیج فارس نشان می‌دهد. فاصلهٔ بین مسجد جامع و مسجد خلیج فارس در این جزیره حدود 3/4 کیلومتر است.

اگر 6 دقیقه طول بکشد تا شخصی با خودرو از مسجد جامع به مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط خودروی وی را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید.

image 250
جواب سوال 3 خودرابیازمایید صفحهٔ 40
جواب خود را بیازمایید صفحه 42 و 43 علوم نهم

4- تندی متوسط هر یک از متحرک‌ها را با توجه به داده‌های جدول زیر حساب کنید.

متحرکمصافت طی شدهزمان مصرف شدهتندی متوسط
دونده1000 متر150 ثانیه6/66 = 150 ÷ 1000
خودروی مسابقه1000 متر10 ثانیه100 = 10 ÷ 1000
هواپیمای مسافربری1000 متر4 ثانیه250 = 4 ÷ 1000
صوت1000 متر3 ثانیه333/4 = 3 ÷ 1000
شاتل فضایی1000 متر0/1 ثانیه10000 = 0/1 ÷ 1000

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    مورد اخرو ندارع چرا.؟