جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم

لف) بیشترین تندی مجاز رانندگی برای خودروهای سواری در بزرگراه‌های ایران و هنگام روز برابر 120 کیلومتر بر ساعت است. این تندی مجاز را برحسب متر بر ثانیه بنویسید.

پاسخ:

120 km/h = 120m ÷ 3/6s = 33/33 m/s

ب) اگر خودرویی با تندی متوسط 112km/h مسافت 460 کیلومتری تهران به اصفهان را از مسیر بزرگراه طی کند، مدت زمان حرکت آن را به دست آورید.

پاسخ: تندی متوسط = مسافت ÷ مدت زمان ← مدت زمان = مسافت ÷ تندی متوسط

460 km ÷ 112 hm/h = 4/1 h = مدت زمان

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    ممنون