آپدیت

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم

5 1

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۵ شیمی دهم

۱. می دانید که هر عنصر را با نماد ویژه ای نشان می دهند. در این نماد، شمار ذره های زیراتمی را نیز می توان مشخص کرد. هرگاه بدانید که اتمی از آهن ۲۶ پروتون و ۳۰ نوترون دارد، با توجه به الگوی زیر مشخص کنید که Z  و A هر کدام، چه کمیتی را نشان می دهد؟

جواب خود را بیازمایید صفحه 5 شیمی دهم

Z: عدد اتمی، نشانگر تعداد پروتون‌های (p) یک اتم است.

A: عدد جرمی، نشانگر مجموع تعداد پروتون و نوترون‌های (p+n) یک ماده است.

۲- با توجه به نماد ایزوتوپ‌های منیزیم (شکل ۳) جدول زیر را کامل کنید.

ویژگی / نماد ایزوتوپAZتعداد الکترونتعداد نوترون
۲۴۱۲Mg   ۲۴۱۲۱۲۱۲
۲۵۱۲Mg   ۲۵۱۲۱۲۱۳
۲۶۱۲Mg   ۲۶۱۲۱۲۱۴

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها