جواب خود را بیازمایید صفحه 51 شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 51 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 51 شیمی دوازدهم

در هر یک از روش های زیر مراحل تبدیل انرژی شیمیایی موجود در یک سوخت به انرژی الکتریکی نشان داده شده است. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 194

آ) در کدام روش اتلاف انرژی به شکل گرما کمتر است؟ چرا؟

روش 2 ، هرچه مراحل تبدیل و انتقال انرژی کمتر باشد ، میزان اتلاف انرژی به شکل گرما کمتر است .

ب) کدام روش کارایی بالاتری دارد؟ توضیح دهید

روش 2 ، هرچه میزان اتلاف انرژی به شکل گرما کمتر باشد ، کارآیی ( بازده ) بیشتر است .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه