جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۴ علوم نهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۴ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 54 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 54 علوم نهم

الف) اگر بخواهیم جسمی را به حرکت در آوریم یا سرعت آن را تغییر دهیم، چه باید کنیم؟

باید نیروی خالص به آن جسم وارد کنیم (به اندازه ای نیرو وارد کنیم که بتواند بر نیروهای دیگر غلبه کند و سبب تغییر سرعت یا آغاز حرکت در جسم شود)

ب) اگر خودرویی بخواهد متوقف شود، باید در کدام جهت به آن نیرو وارد شود؟

اگر خودرو در حال حرکت باشد و بخواهد متوقف شود باید نیرویی در خلاف جهت به آن وارد شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه