جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۵ علوم نهم


haladars آبان 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۵ علوم نهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه 65 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 65 علوم نهم

هریک از قاره های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

لورازیا شامل سرزمین های امروزی: اروپا، گریتلند، آمریکای شمالی، کانادا و سیبری

گندوانا شامل: استرالیا (اقیانوسیه(، آفریقا، قاره جنوبگان، هندوستان، آمریکای جنوبی، ایران

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه