جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم


haladars بهمن 27, 1400 دقیقه مطالعه
جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم

با جواب این صفحه همراه شما هفتمی ها هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه 70 علوم هفتم

با توجه به قانون پایستگی انرژی در شکل زیر جای خالی را روی نمودار انرژی یک خودرو کامل کنید.

900 ژول به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود.

همچنین ببینید: گام به گام فصل 8 علوم هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه