جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۲ شیمی دهم

در این نوشته با جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۲ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۲ شیمی دهم

۱) جدول زیر را کامل کنید.

جواب خود را بیازمایید صفحه 92 شیمی دهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۹۲ شیمی دهم

۲) گیاهان برای رشد مناسب، افزون بر کربن دی اکسید و آب به عنصرهایی مانند S، P، N و … نیاز دارند. آمونیوم سولفات یکی از کودهای شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد رادر اختیار گیاه قرار می دهد.

آ) از انحلال هر واحد آمونیوم سولفات در آب، چند یون تولید می شود؟ توضیح دهید.

image 426

از انحلال هر واحد آن سه یون (شامل دو کاتیون آمونیوم و یک آنیون سولفات) تولید می شود (ضمن انحلال نمک در آب سمت چپ آن به یون مثبت و سمت راست آن به یون منفی تبدیل شده ، زیروند ها به ضریب و بار الکتریکی به توان یون تبدیل می شود.)

ب) ساختار لوویس یون های آمونیوم و سولفات را رسم کنید.

image 424

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه