جواب درست نویسی صفحه ۷۵ نگارش هشتم

در این نوشته با جواب درست نویسی صفحه ۷۵ نگارش هشتم همراه شما هستیم.

جواب درست نویسی صفحه ۷۵ نگارش هشتم

جمله های زیر را ویرایش کنید.

الف) شرکت کننده گان در مراسم امروز، از عملکرد دانش آموزان این مدرسه،خرسند بودند.

«شرکت کنندگان» در مراسم امروز، از عملکرد دانش آموزان این مدرسه، خرسند بودند.

ب) نخبه گان با دیده گانی باز و با آگاهی، همه امور را پی می گیرند.

«نخبگان» با دیده گانی باز و با آگاهی، همه امور را پی می گیرند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه