در این نوشته با جواب درست یا نادرست صفحه 13 فارسی پنجم همراه شما هستیم.

جواب درست یا نادرست صفحه 13 فارسی پنجم

1- دیدن شگفتی های عالم و تأمّل درباره‌ی آنها راه مناسبی برای شناخت است

درست 

2- سیزه‌ها و علف‌ها به اندازه‌ای نرم و شکننده هستند که نمی توانند از میان سنگلاخ سر در بیاورند.

نادرست

3- تاریکی شب، روشنایی روز و شبنم صبحگاهی همه از آفریده‌های ساکت خدا هستند.

درست 

برچسب شده در: