جواب درس آموزی صفحه 23 فلسفه یازدهم


haladars شهریور 24, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درس آموزی صفحه 23 فلسفه یازدهم

در این نوشته با جواب درس آموزی صفحه 23 فلسفه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب درس آموزی صفحه 23 فلسفه یازدهم

ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، سال های فراوانی شاگرد افلاطون بود. او استاد خود را بسیار دوست می داشت. اما در هر موضوعی، تا خودش قانع نمی شد، آن را نمی پذیرفت. به همین جهت در برخی مسائل با استاد خود اختلاف نظر پیدا کرد. برخی او را سرزنش می کردند که چرا نظر استاد خود را رد می کند. مشهور است که وی در جواب می گفت:

«افلاطون برای من عزیز است، امّا حقیقت عزیزتر است.»

از این حکایت کوتاه و جملۀ ارسطو چه درس هایی می توان گرفت؟

زمانی که فیلسوفان کلاسیک به ویژه فیلسوفان یونانی در پی دانش برای ذات خود دانش بودند و معیار آنها کشف حقیقت بود و هر چیزی را ممکن بود فدای این آرمان کنند. زیرا به یک حقیت راسخی باور داشتند و بشر را در دست یابی به آن توانا می دانستد. طلب حقیقت برای ارسطو حتی از استاد و دوست صمیمی اش افلاطون جذابیت بیشتری داشت تا جایی که گفت: «افلاطون عزیز من است اما حقیقت عزیزتر از او». البته این آرمان یعنی اعتقاد راسخ به یک حقیت مستقل بعداْ توسط نیچه صراحتاْ به نقد کشیده شد و آن را جعل فیلسوفان خواند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه