جواب درک متن صفحه ۱۰۰ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۱۰۰ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه ۱۰۰ نگارش چهارم

متن زیر را بخوانید و به سؤال های آن پاسخ دهید.

حدود هزار سال پیش کودکی در شهر ری به دنیا آمد. پدرش زکریا، نام فرزندش را محمّد گذاشت که بعدها به نام «رازی» شهرت پیدا کرد. محمّد از کودکی به کسب علم و دانش علاقه داشت. در آن زمان شهر ری یکی از مراکز مهم علم و ادب بود. او بسیار کنجکاو و دقیق بود و همیشه باعث تعجّب معلمانش بود، زیرا تمام درس هایش را به درستی و کامل یاد می گرفت. محمّد، ریاضیات، ستاره شناسی و بیشتر علوم زمان خود را در روزگار جوانی فرا گرفت. او علم پزشکی را به طور جدّی دنبال کرد و برای تکمیل

تحصیلاتش به شهر بغداد رفت و در آنجا به مرتبه ی استادی در این علم رسید. پس از بازگشت از بغداد، بیمارستانی در شهر ری تأسیس کرد و در آنجا علاوه بر مداوا و درمان بیماران، به تربیت دانشجویان زیادی پرداخت. از مهم ترین صفات این پزشک بزرگ می توان به اخلاق نیکو و خوش رفتاری او با بیماران اشاره کرد. رازی نسبت به بیماران نیازمند و تهیدست هم بسیار مهربان بود. او در علم پزشکی یافته ها و کشفیّات فراوانی از جمله «الکل» دارد و آثار زیادی را از خود به یادگار گذاشته است. کافی است بدانیم بسیاری از کتاب های او در برخی از دانشگاه های مشهور جهان تدریس می شود. این پزشک، دانشمند و کاشف عالی مقام که از افتخارات بزرگ مسلمانان و کشور ماست، در شهر ری، همان جا که به دنیا آمده بود، درگذشت.

۱) محمّد پس از بازگشت از ری، چه کرد؟

بیمارستانی در شهر ری تاسیس کرد و در آنجا علاوه بر مداوا و درمان بیماران به تربیت دانشجویان پرداخت

۲) چرا محمّد به «رازی» شهرت پیدا کرد؟

زیرا او در شهری ری متولد شده است و رازی به معنای منسوب بودن به ری می باشد.

۳) دو مورد از صفات رازی را بنویسید.

بسیار کنجکاو و دقیق بود ؛ و بیشتر فنون زمان خودش را از جمله ریاضیات ستاره شناسی در جوانی یاد گرفت

۴) چرا نویسنده در سطر چهارم متن، کلمه ی «زیرا» را به کار برده است؟

«زیرا» حرف ربط است و برای ارتباط دادن دوجمله به کار رفته

۵) برای این متن یک عنوان مناسب بنویسید.

رازی، زندگینامه رازی

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه