جواب درک متن صفحه ۱۷ نگارش چهارم


haladars شهریور 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۱۷ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 17 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 17 نگارش چهارم

با توجه به متن درس «کوچ پرستوها» ، جمله ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید.

جوجه ها راه و رسم شکار را از والدین خود می آموزند.

پرستوهای ماده، چهار تا شش تخم سفید رنگ می گذارند.

آنها پس از بازگشت لانه های سال گذشته خود را می یابند.

وقتی جوحه ها از تخم بیرون آمدند، پدر و مادر، آنها را با حشراتی که شکار کرده اند، پرورش می دهند.

پس از آن، خود ساختن و پرداختن لانه را به عهده می گیرند.

اوایل بهار پرستوها از سفر باز می گردند.

جواب:

(5)  جوجه ها راه و رسم شکار را از والدین خود می آموزند.

(3)  پرستوهای ماده، چهار تا شش تخم سفید رنگ می گذارند.

(2)  آنها پس از بازگشت لانه های سال گذشته خود را می یابند.

(4)  وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند، پدر و مادر، آنها را با حشراتی که شکار کرده اند، پرورش می دهند.

(6)  پس از آن، خود ساختن و پرداختن لانه را به عهده می گیرند.

(1)  اوایل بهار پرستوها از سفر باز می گردند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه