جواب درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه ۲۹ نگارش پنجم

متن زیر را بخوانید و با توجّه به واژه های مشخّص شده، به سؤالات پاسخ دهید.

۱. کلمه‌ی «او» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

ماهی

۲. کلمه‌ی «تو» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

پرنده

۳. کلمه‌ی «همین» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

جویبار

۴. کلمه‌ی «آن‌ها» به چه کسی یا چه چیزی اشاره می کند؟

دو ماهی بزرگ

۵. یک نشانه‌ی ربط در متن پیدا کنید و جمله هایی را که این کلمه به هم ربط داده است، در جدول زیر بنویسید.

جمله اوّل : پرنده فوراً برجست.

نشانه‌ی ربط : و

جمله‌ی دوم : او را گرفت.

جمله‌ی اوّل : با خوردن ماهی کوچکی مثل من سیر نخواهی شد

نشانه‌ی ربط : ولی

جمله‌ی دوم : اگر به حرف های من گوش کنی …

گام به گام قسمت های دیگر درس چنار و کدوبن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

2 دیدگاه ها