جواب درک متن صفحه ۳۵ نگارش چهارم


haladars آبان 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۳۵ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 35 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 35 نگارش چهارم

با توجه به متن درس «رهایی از قفس» ترتیب رویدادهای زیر را شماره گذاری کنید.

(3)  بازرگان به خانه ی خویش بازگشت.

(5)  بازرگان با شرمندگی ماجرا را برایش تعریف کرد.

(7)  بازرگان، طوطی را از پنجره ی خانه به باغ انداخت.

(4)  طوطی درباره ی سوغاتی اش از بازرگان پرسید.

(1)  بازرگان، پیام طوطی اش را به طوطیان هندوستان داد.

(6)  طوطی اش درست مثل همان طوطی شروع به لرزیدن کرد و در قفس افتاد.

(8)  طوطی که از بند آزاد شده بود، پرواز کرد و روی شاخه ی درخت نشست.

(2)  با شنیدن حرف های بازرگان، یکی از طوطیان بر خود لرزید و از بالای درخت افتاد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. یاسمین

    واقعاحرف ندارع❤