جواب درک متن صفحه ۵۰ نگارش پنجم


haladars آذر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۵۰ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 50 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 50 نگارش پنجم

1. به نشانه هایی مشخّص شده، توجّه کنید.

جمله‌ی اوّل: هر کدام در گوشه‌ای از کتاب‌فروشی سرگرم تماشا و خواندن بخش‌هایی از کتاب شدیم ” . “

جمله‌ی دوم: ناگریز ” ، ” کتابم را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.

جمله‌ی سوم: چه کسانی این همه کتاب را می خوانند ” ؟ “

جمله‌ی چهارم: تو چه گل سرخ زیبایی هستی ” ؟ “

2. با توجّه به جمله‌ها و نشانه‌ها، جدول زیر را کامل کنید.

image 542

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه