جواب درک متن صفحه ۵۰ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۵۰ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه ۵۰ نگارش پنجم

۱. به نشانه هایی مشخّص شده، توجّه کنید.

جمله‌ی اوّل: هر کدام در گوشه‌ای از کتاب‌فروشی سرگرم تماشا و خواندن بخش‌هایی از کتاب شدیم ” . “

جمله‌ی دوم: ناگریز ” ، ” کتابم را بستم و به آقای فرهنگ تحویل دادم.

جمله‌ی سوم: چه کسانی این همه کتاب را می خوانند ” ؟ “

جمله‌ی چهارم: تو چه گل سرخ زیبایی هستی ” ؟ “

۲. با توجّه به جمله‌ها و نشانه‌ها، جدول زیر را کامل کنید.

image 542

گام به گام قسمت های دیگر درس نام آوران دیروز ، امروز ، فردا

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه