جواب درک متن صفحه ۷۳ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۷۳ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه ۷۳ نگارش چهارم

داستان زیر را بخوانید و به سؤال های آن پاسخ دهید.

جواب درک متن صفحه 73 نگارش چهارم
جواب درک متن صفحه ۷۳ نگارش چهارم

۱-کلمه ی «او» در سطر سوم به چه کسی اشاره دارد؟

امیر نوح سامانی

۲- چرا نویسنده در سطر دوم کلمه ی «اما» را به کار برده است؟

«اما» یا «ولی» برای کامل کردن معنای جمله استفاده می شود که معمولاً در بین دو جمله ی کامل قرار می گیرد تا شنونده و خواننده را از شک و تردید در بیاورد.

۳- چرا نویسنده در سطر چهارم «و» را به کار برده است؟

«و» حرف ربط است؛ یعنی دو کلمه یا دو جمله را به هم مربوط می کند و پیوند می دهد.

۴- این داستان دو پیام مهم داشت. آن دو پیام چه بود؟

۱) برای کار و زحمت دیگران ارزش قائل شویم و آن را جبران کنیم.

۲) علم از ثروت بهتر است.

۵- به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟ چرا؟

«هیچ ثروتی بالاتر از علم نیست.»؛ زیرا هدف این داستان نشان دادن ارزش علم و مطالعه است.

گام به گام صفحات دیگر درس اتفاق ساده

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

14 دیدگاه ها