جواب درک متن صفحه ۷۹ نگارش چهارم


haladars بهمن 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۷۹ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 79 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 79 نگارش چهارم

الف) جمله های زیر را بخوانید و به کلماتی که مشخص شده است، توجه کنید.

ابتدا در شهر مرند اقامت گزیدم و در مدرسه های این شهر به معلّمی پرداختم؛ سپس به تبریز رفتم.

برای مادر شیر کوچولو آب و غذا میگذاشت؛ بعد هم در قفس را می بست و میرفت.

نرگس آب پاش پلاستیکی قرمز را برمی دارد و پر از آب می کند؛ بعد به طرف من می آید.

نخستین کار این مسافران از راه رسیده، این است که لانه های سال گذشته ی خود را بیابند.

سپس اگر آسیب دیده باشند، آنها را مرمت کنند و اگر خراب شده باشند از نو بسازند.

در مثال های بالا کلمه های « سپس » و « بعد» مفهوم جمله ها را به هم پیوند داده است. این کلمه ها ترتیب زمانی را نشان می دهند؛ مثلا در جمله ی شماره ی یک، نویسنده اول در شهر «مرند » بوده است و بعد به « تبریز» رفته است.

ب) از متن «قدم یازدهم» و «انتظار» جمله هایی را که مفهوم آنها با کلمه های «سپس» و «بعد» به هم وصل شده است، پیدا کنید و بنویسید.

– برای مادر شیر کوچولو آب و غذا می گذاشت. بعد هم در قفس را می بست و می رفت (قدم یازدهم)

– در باز ماند و شیر کوچولو از لای در بیرون را تماشا کرد. بعد پایش را از قفس بیرون گذاشت و راه افتاد.

– چشم های خواب آلودش را مالید. بعد، ده قدم دوید و از لای در قفس که باز بود، برگشت توی قفس. (قدم یازدهم)

 – نرگس آب پاش پلاستیکی قرمز را برداشته و پر از آب می کند. بعد به طرف من می آید. (انتظار)

– نفس عمیقی می کشد و نگاهش مهربانانه روی من می روی من می لغزد؛ سپس با اندوه می گوید… (انتظار)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

4 دیدگاه
 1. setsuna

  عالیهههههههه

 2. setsuna

  خیلی خوبهههههههه

 3. M

  عالیست

 4. ناشناس

  عالی بود