جواب درک متن صفحه ۸۷ نگارش ششم


haladars بهمن 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب درک متن صفحه ۸۷ نگارش ششم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه 87 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب درک متن صفحه 87 نگارش ششم

ب) یک بند بنویسید و واژه های «اگر، ولی، امّا، و، زیرا، چون» را در آن به کار ببرید.

ب) علی دوستم را می گویم، آمده بود تا به اتّفاق برای تفریح به پارک برویم من «چون» تکلیف داشتم با او مخالفت کردم «ولی» علی اصرار زیادی داشت تا با او به همراه شوم، بالأخره وافقت کرد «امّا» با یک شرط که سریع از پارک برگردیم «زیرا» «اگر» نتوانم به موقع تکالیفم را انجام دهم «و» برای رفتن به مدرسه آماده شوم از طرف خانواده ام مورد مؤاخذه قرار می گیرم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه