جواب درک متن صفحه ۹ نگارش پنجم

در این نوشته با جواب درک متن صفحه ۹ نگارش پنجم همراه شما هستیم.

پاسخ صفحه ۹ نگارش پنجم

جاهای خالی را با یکی از نشانه ِ های ربط » اما، ولی، چون، زیرا، سپس، بعد « پر کنید. 

۱. مسعود کاغذ و قلم را از احمد آقا گرفت ……ولی…… نمی دانست از کجا شروع کند و جه بنویسد.

۲. کوه ها منبع خیر و برکت هستند …….زیرا……. هزاران چشمه از دل آنها می جوشند.

۳. …..چون….. به خداوند اعتماد دارم، تمام سختی های زندگی را تحمل می کنم.

۴. استفاده از وسایل نقلیه ی موتوری، رفت و آمد را آسان کرده است، ……..اما……… مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.

۵. متن درس تماشاخانه را با دقت بخوانید، ……….سپس…….. به سؤالات آن پاسخ دهید.

۶. می توانی با استفاده از کتاب ها و نقل قول ها درباره ی آداب و رسوم محلّ زندگی خود، بنویسی. ………سپس…….. برای آن یک عنوان مناسب انتخاب کنی.

۷. ………..چون………. گل ها را خیلی دوست داشت، تصمیم گرفت از این راه جانشینی برای خود انتخاب کند.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه