در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 14 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 14 فارسی چهارم

1- پاییز برای رنگ آمیزی درختان از چه رنگ هایی استفاده کرد؟

از رنگ های آتشین استفاده کرد، زرد لیمویی، ارغوانی، قرمز روشن

2- نقّاشی های تابستان و زمستان چه تفاوت هایی با هم داشتند؟

تابستان با رنگ سبز تیره تمام جنگل را پوشاند و دشت را به با رنگ طلایی خوشه های گندم و مزارع را با رنگ زد پوشاند ولی زمستان بر تن زمین لباس سفید پوشاند. تابستان رودخانه ها را آبی کرد ولی زسمتان آن ها را با لایه ای از یخ پوشاند.

3- چرا پاییز به رنگ کاج ها و سروها دست نزد؟

پاییز با خود گفت بگذار این ها همان طور که هستند باقی بمانند.

4- نقّاشی بهار و پاییز چه شباهتی با هم داشت؟

استفاده از رنگ های روشن در طبیعت ، آمدن باران و جلا گرفتن برگ های درختان

5- شما کدام یک از نقّاشی ها را انتخاب می کنید؟ دو دلیل بیاورید.

بهار، گردنبندهای صورتی درختان، گل های نرگس و بنفشه اطراف گودال ها، بلبل روی شاخه های درختان

6- چرا عنوان » آفریدگار زیبایی «برای این درس انتخاب شده است؟ شما چه عنوانی را برای این درس پیشنهاد می کنید؟

چون خداوند با فصل های گوناگون، زیبایی خاضی را به طبیعت بخشیده است.

زیبایی های فصول، طبیعت رنگارنگ، خالق رنگ ها