جواب درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم

در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم

۱. با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی‌هایی داشت؟

در کار ها عجله می‌کرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی‌توانست خشم خود را کنترل کند.

۲. به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

۱- آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشارهای جسمی، روحی و روانی نباشیم (هنگام خوشحالی یا ناراحتی تصمیم نگیریم).

۲- فرصت مناسب. در کارهای مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب داشته باشیم و زود و سریع تصمیم‌گیری نکنیم.

۳- مشورت با افراد مطمئن

پاسخی دیگر:برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.

۳. باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟

باز دیده بود که اژدهایی در بالای کوه مرده است.

گام به گام قسمت های دیگر درس هوشیاری

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه