در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه 29 فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه 29 فارسی ششم

1. با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی‌هایی داشت؟

علاقه ی شدیدی به شکار و گردش داشت.

2. به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟

برای تصمیم گیری باید صبر و حوصله کرد و حرف طرف مقابل را شنید و سپس رأی را صادر کرد.

3. باز از کجا می دانست که آب، زهرآلود است؟

باز دیده بود که اژدهایی در بالای کوه مرده است.

برچسب شده در: