جواب درک مطلب صفحه ۷۹ فارسی ششم

در این نوشته با جواب درک مطلب صفحه ۷۹ فارسی ششم همراه شما هستیم.

جواب درک مطلب صفحه ۷۹ فارسی ششم

۱ شاعر در این شعر، شهدا را به چه چیزهایی مانند کرده است؟

خورشید، شقایق سرخ، چراغ خانه، داستانی پر از حادثه و زیبایی، نمره بیست در دفتر قلب آدمی

۲ در عبارت «چنین گفت معلّم با ما»، واژه ی «ما» به چه کسانی اشاره دارد؟

دانش آموزان کلاس

۳ چه شباهتی بین شهدا و خورشید وجود دارد؟

شهیدان مانند خورشید تابانند و مسیر راه را برای سایر انسان ها روشن می کنند.

۴ چرا مصطفی، شهید را با نمره ی بیست مقایسه می کند؟

چون نمره بیست نشانه ی بالاتر و عالی تر بودن شخص در برابر معلم و دانش آموزان است، شهید هم در قلب انسان ها این چنین است.

۵ …………………………………… .

چرا شهید مانند چراغ خانه است؟

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه