جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۶ فارسی سوم

در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۶ فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه ۱۲۶ فارسی سوم

۱-حلزون چگونه راه می رود؟

حلزون برای حرکت کردن، مایعی لغزنده را روی زمین می پاشد و روی آن می خزد.

۲- آیا عنکبوت و ملخ، مهربان بودند؟ برای پاسخ خود، دو دلیل از متن بیاورید.

بله، چون از حلزون به دلیل رفتار بدشان معذرت خواهی کردند و وقتی خروس به حلزون نوک زد و رفت عنکبوت و ملخ ناراحت شدند و گریه کردند.

۳- کلمه ی «این» در بند هفتم، به چه کسی اشاره دارد؟

حلزون

۴- کلمه ی «این کار» در بند سیزدهم، به چه کسی اشاره دارد؟

لیز کردن زمین به وسیله ی حلزون

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه