در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 27 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب درک و دریافت صفحه 27 فارسی سوم

1- چرا دخترِ تنگِ بلور نمی توانست صنوبر را به خانه اش دعوت کند؟

چون خانه ی او بسیار کوچک بود.

2- چرا ظرف های سفالیِ قدیمی را در موزه نگه داری می کنند؟

چون مردم با دیدن این ظرف ها می توانند در مورد کسانی که قبل از خودشان زندگی می کرده اند، چیز های زیادی یاد بگیرند.

3- ظرف های داخل موزه از کجا آمده اند؟

این ظروف در هزاران سال قبل، به علت های مختلف به زیر خاک رفته اند. باستان شناسان آن ها را از زیر خاک، بیرون آورده اند و داخل موزه قرار داده اند.

برچسب شده در: