در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 30 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- در ابتدای داستان چرا همه از حنایی دوری می کردند؟

چون حنایی، حمام کردن و نظافت را دوست نداشت، همیشه پرهایش پر از گرد و خاک بود و پرنده های همسایه همه از بوی بد او ناراحت بودند و از دستش شکایت می کردند.

2- برای اینکه سالم و تندرست بمانی، چه کارهایی انجام می دهی؟

برای سالم ماندن باید بهداشت را رعایت کرد. مرتب حمام کنیم، دندان هایمان را مسواک بزنیم.

برچسب شده در: