در این نوشته با جواب درک و دریافت صفحه 77 فارسی دوم همراه شما هستیم.

1- وقتی جوجه کلاغ حرف مادرش را گوش نکرد، چه شد؟

از لانه بیرون آمد و خواست پرواز کند که نتوانست و در بین خار ها افتاد و گیر کرد.

2- «یک کلاغ، چهل کلاغ» یعنی چه؟

یعنی زمانی که درباره ی چیزی اطلاعی در دسترس نیست، حرفی زده نشود و بنا بر حدسیات خود خبری را پر و بال ندهند

برچسب شده در: