جواب در میان تارنماها صفحه ۵۸ شیمی دهم


haladars آبان 21, 1401 دقیقه مطالعه
جواب در میان تارنماها صفحه ۵۸ شیمی دهم

در این نوشته با جواب در میان تارنماها صفحه 58 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب در میان تارنماها صفحه 58 شیمی دهم

1) بیشتر مرگ و میرهای ناشی از گاز گرفتگی به دلیل رعایت نکردن اصول امینی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی است. درباره روش های استاندارد انتقال گازهای حاصل از سوختن سوخت ها به بیرون از خانه و روش های جلوگیری از گازگرفتگی، اطلاعات جمع آوری و به کلاس گزارش کنید.

لوله انتقال گازهای حاصل از سوختن با فضای داخلی ساختمان ارتباطی نداشته باشد و نشت گاز به درون ساختمان انجام نگیرد. این لوله در مسیر با کمترین انحراف عبور داده شود و در انتهای آن کلاهک مناسب قرار گیرد که جریان های هوا باعث برگشت این گاز ها به درون ساختمان نشود.

2) امروزه در برخی خانه ها از دستگاهی برای اعلام نشت گاز کربن مونوکسید استفاده می کنند. با مراجعه به منابع علمی معتبر درباره شیوه کار این دستگاه گزارشی تهیه و در کلاس ارائه کنید.

در این دستگاه ها یک حسگر کربن مونو اکسید قرار داده شده تا در اثر اشباع شدن گاز کربن مونو اکسید با ایجاد یک اختلاف پتانسیل باعث ایجاد صدا می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه