در این نوشته با جواب در میان تارنماها صفحه 60 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب در میان تارنماها صفحه 60 شیمی دهم

1) بیشتر مرگ و میرهای ناشی از گاز گرفتگی به دلیل رعایت نکردن اصول امینی هنگام استفاده از وسایل گرمایشی است. درباره روش های استاندارد انتقال گازهای حاصل از سوختن سوخت ها به بیرون از خانه و روش های جلوگیری از گازگرفتگی، اطلاعات جمع آوری و به کلاس گزارش کنید.

1- هنگام نصب هرگونه وسیله گرمازا ابتدا از صحت و درست نصب شدن آن طبق دستورالعمل کارخانه سازنده وسیله اطمینان حاصل کنند.

2- از سوزاندن ذغال چوب در داخل خانه، گاراژ، چادر و کانکس خودداری کنید.

3- از تغییر خودسرانه وسایل گرمازای سوختی بپرهیزید.

4- از به‌ کار بردن وسایلی مانند بخاری نفتی، چراغ خوراک‌پزی نفتی، گاز پیک‌نیک و غیره برای گرم‌ کردن خانه اجتناب نمایید و در صورت استفاده مطمئن شوید هوای آزاد از خارج به داخل خانه جریان دارد.

5- هنگام استفاده از وسایل گرما زای سوختنی مطمئن شوید که از دودکش مناسب برای آن استفاده کنید.

6- هرگز از وسایل گرمازای سوختنی بدون دودکش در اتاق در بسته یا بدون پنجره استفاده نکنید.

7- از بکار گیری وسایل گرمازای گازوئیلی در داخل خانه بپرهیزید.

8- همواره مراقب تهویه کافی جریان هوا در داخل خانه باشید.

9- بازدید سالانه وسایل گرمازای سوختنی قبل از فصل سرما توسط افراد حرفه‌ای ضروری است.

2) امروزه در برخی خانه ها از دستگاهی برای اعلام نشت گاز کربن مونوکسید استفاده می کنند. با مراجعه به منابع علمی معتبر درباره شیوه کار این دستگاه گزارشی تهیه و در کلاس ارائه کنید.

در این دستگاه ها یک حسگر کربن مونو اکسید قرار داده شده تا در اثر اشباع شدن گاز کربن مونو اکسید با ایجاد یک اختلاف پتانسیل باعث ایجاد صدا می شود.

حسگرهای گاز کربن مونوکسید (CO) را با توجه به تکنولوژی به کار رفته در آنها، می‌توان به سه گروه اصلی طبقه‌بندی کرد:
الف) حسگر بایومیمتیک              ب) حسگر نیمه‌هادی اکسید فلزی                ج) حسگر الکتروشیمیایی

الف) حسگر بایومیمتیک:
این حسگر یک صفحه از الیاف مصنوعی و شفاف و حساس به گاز CO عمود بر مسیر پرتویی از نور مادون قرمز قرار گرفته است. با برخورد گاز CO به صفحۀ حساس، این صفحه به تدریج تیره و کدر می‌شود و موجب کاهش مقدار پرتوی عبوری می‌شود.

ب) حسگر نیمه هادی اکسید فلزی:
فناوری به کار رفته در این نوع حسگر بر پایه تأثیر گاز CO بر مقاومت الکتریکی یک قطعه نیمه‌هادی پایه اکسید فلزی است، با استفاده از یک گرم کننده الکتریکی صفحه‌ی نازک نیمه هادی تا حدود 400C  گرم می‌شود، در این حالت اکسیژن هوا موجب افزایش مقاومت الکتریکی نیمه هادی می‌شود و حضور گاز CO مقاومت الکتریکی آن را کاهش می‌دهد که مبنای سنجش غلظت گاز CO در هوا است.
ج) حسگر الکتروشیمیایی:
از فناوری پیل سوختی ایده گرفته شده است. در این نوع حسگر دو الکترود از جنس پلاتین در طرفین یک محیط الکترولیت که وظیفه‌ی انتقال یون‌ها را بر عهده دارد، قرار گرفته‌اند. الکترولیت معمولاً از جنس سولفوریک اسید است. گاز CO در مجاورت یکی از الکترودها با بخار آب موجود در هوا واکنش می‌دهد. نتیجه تبدیل CO به CO2 و ورود یون‌های مثبت هیدروژن به داخل الکترولیت است. یون‌های مثبت با اکسیژن هوا واکنش داده و مجدداً تبدیل به بخار آب می‌شود. دقت شناسایی غلظت گاز CO حسگر الکتروشیمیایی به مراتب بیشتر از انواع دیگر حسگرها است.

image 15
نوعی دستگاه حسگر کربن مونوکسید

برچسب شده در: