در این نوشته با جواب در میان تارنما صفحه 116 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب در میان تارنما صفحه 116 شیمی دوازدهم

با پلیمرهای سبز که زیست تخریب پذیرند آشنا شدید. با مراجعه به منابع علمی 2 در شیمی معتبر، گزارشی از این پلیمرها در مقایسه با پلیمرهای حاصل از مواد نفتی از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی تهیه و در کلاس ارائه کنید.

پلیمرهای سبز به دلیل زیست تخریب‌پذیر بودن، توسط باکتری‌های موجود در طبیعت تجزیه می‌شوند. استفاده از آنها آسیب کمتری به محیط زیست می‌سازند. پلیمرهای حاصل از مواد نفتی قرن‌ها در طبیعت به شکل زباله باقی می‌مانند. استفاده از نفت برای تهیهٔ پلیمر سبب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود. در حالی که استفاده از پلیمر‌های سبز این مشکل را ندارد.