در این نوشته با جواب در میان تارنما صفحه 42 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب در میان تارنما صفحه 42 شیمی دوازدهم

با مراجعه به منابع علمی معتبر در مورد سیر تحول تولید نور در فلاش عکاسی، از سوختن منیزیم تا لامپ‌های امروزی اطلاعاتی جمع آوری و در کلاس گزارش کنید. در بحث خود به نقش جریان الکتریکی در نوآوری‌های مرتبط با فلاش عکاسی اشاره نمایید.

تاریخچه تولید نور در فلاش عکاسی: ۱) ترکیبی از سوخت فلزی و یک اکسید‌کننده مانند «کلرات» (این روش به دلیل خطراتی که داشت و آسیب‌هایی که به دست عکاس وارد می‌کرد کنار گذاشته شد.) ۲) استفاده از پودر فلاش در یک محفظه به نام لامپ فلاش ۳) احتراق نوار منیزیم ۴) استفاده از پودر منیزیم درون محفظه و حباب فلاش ۵) مکعب فلاش ۶) فلاش‌های الکترونی که به کمک خازن‌ها کار می‌کردند. ۷) فلاش‌های LED